Bonet Roca és un referent en el comerç de llums i il·luminació a la Catalunya central. A únics hem dissenyat la pàgina web.