Hem dissenyat el dossier de presentació de l’empresa fabricant de palets Embalatges Casajuana, referents en la gestió de fusta a les comarques gironines.