Inspiració 2022 és un grup de manresans, que s’han organitzat per a la celebració d’esdeveniments relacionats amb el 500 aniversari de la conversió de Sant Ignasi de Loyola. És un grup de gent que busca com profunditzar en la transformació tan de Sant Ignasi, com personal i com de ciutat en general.