Korda’s són fabricants de cordes per la pràctica esportiva i pel rescat. Assisteixen periòdicament a fires especialitzades del sector. A únics els hi hem dissenyat els catàlegs de productes.