L’escriptura i la transgressió
Idees, Regió 7
5/04/00, Manresa

Recerques en el laberints del llenguatge

La pèrdua de tota esperança en l’intent de desalienar-se, tant en l’àmbit personal com en el terreny històric, fa que l’escriptor busqui noves sortides, de manera que no calgui, ni per al qui llegeix ni per a l’autor, remetre’s a la realitat extrema. La veritat, les quimeres i els fracassos s’han de en els laberints del llenguatge. En aquesta línia i seguint de prop Goytisolo, trobarem Juan Benet i una de les seves novel·les més emblemàtiques, Una meditación, on es posa al descobert la falsedat d’un tipus de llenguatge i la col·lectivitat que pretén utilitzar-lo com a mitjà de comunicació.